• Grey Facebook Icon
  • Grey Instagram Icon

Kroppsnøytral og #flyttfokus

Som det kom frem i debatten på NRK viste norsk undersøkelse så en at hele 54% av jenter og 45% av gutter trener fordi de ønsker å endre på eget utseende, og at 46% av jentene og 27% av guttene tenker at jevnaldrende tenker negativt om dem om de ikke ser bra ut. Folkehelseinstituttets tall peker og i samme retning, der hele 9 av 10 jenter og 6 av 10 gutter oppgir å være misfornøyde med egen kropp og utseende, og at rundt 50% av jenter i alderen 12-18 har prøvd å slanke seg som en følge av dette.

Samtidig vet vi at problematikk som oversgpisingslidelse og depresjon har blitt mer og mer vanlig de siste 10årene, der kroppspress og en følelse av å ikke være bra nok er en av hovedårsakene til denne utviklingen.

Er det riktig at kropp og utseende skal få så mye verdi i dagens samfunn at det går ut over psykisk helse og livskvalitet?

Hva om vi går fra kroppspositivisme eller kroppsaktivisme til kroppsnøyralisme?

At kroppen - uansett fasong ikke lenger skal få ta så mye fokus, men heller blir et middel vi bruker for å gjøre det vi liker. Akkurat slik som at vi bruker stemmen vår for å si det vi mener, og med det skape meningsfulle samtaler og relasjoner, kan vi jo bruke kroppen til å gjøre aktiviteter vi liker, og via aktiviteten oppleve mening, mestring og kanskje til og med fellesskap dersom aktiviteten gjøres sammen med andre.

Selvfølelsen vår er bygget opp av alle våre vurderinger av oss selv på ulike områder, som skole/jobb-prestasjoner, utseende, sosiale skills, fysiske evner og ikke minst selvverdet vårt, som handler om de tanker vi har om at vi er en verdifull person på lik linje med andre (Fox, 2000, Rosenberg, 1967). Alle områdene vil alltid telle litt, men hvilke områder vi legger mest vekt på avhenger av hva vi opplever at de rundt oss ser på som verdifullt. Når vi daglig ser bilder av trente kropper (eller mindre trente kropper, formfulle kropper osv) vil hjernen automatisk koble at dette er noe med stor verdi blant andre, nettopp fordi det ofte settes i fokus. Det samme gjelder hvordan vi snakker om oss selv, og hvordan vi velger å komplimentere andre. Hvor mye oftere sier vi ikke ¨så fin du er¨ enn ¨du er så god å være sammen med¨. Andre ting som egenskaper i form av omsorg for andre, et genuint smil, forståelse og tålmodighet snakkes derimot lite om, og vi er kanskje ikke flinke nok til å dra dette opp i fokus, verken når vi vurderer oss selv og andre. Jeg har i alle fall lettere for å se meg i speilet og si til meg selv at jeg ikke ser bra nok ut, enn å si at jeg er egentlig ganske snill og god mot andre. Dermed får utseendet verdi, mens personlighet og egenskaper settes i skyggen.

Jeg sier ikke at det er feil å ville føle seg bra, eller å se bra ut, og selvfølgelig er det hyggelig å få høre at en er fin på håret, eller ser bra ut en dag. MEN kanskje vi sammen kunne bidratt til å flytte fokus litt bort fra det ytre ved å ikke snakke så mye om kropp? Ved å gi komplimenter for egenskaper heller enn utseende eller prestasjon? Vi er så mye mer enn kropp, og fortjener å bli sett for så utrolig mye mer enn hvordan vi ser ut!


Join My Mailing List
This site was designed with the
.com
website builder. Create your website today.
Start Now