• Grey Facebook Icon
  • Grey Instagram Icon

Perspektiv

Det vi ser og hører mye av, og ikke minst det vi tillater oss å tenke mye, oppleves som viktig for hjernen vår. Tanker vi tenker ofte vil få en ¨sterkere¨ nervebane, og med mange tusen nervebaner å velge i, velger hjernen letteste vei, med andre ord; de sterkeste nervebanene. Dette krever mindre fokus og konsentrasjon - og det skjer mer eller mindre automatisk. En person som er i et miljø der utseende, kropp og trening fremstilles som viktig for å lykkes, eller de som eksponerer seg for trente kropper på sosiale medier hver dag vil i større grad begynne å tenke på kropp som viktig for hvordan en har det, og om en er ¨vellykket¨ som person.

På samme måte som vi tolker det vi opplever ut fra kunnskapen vi sitter med, både teoretisk og ut fra tidligere erfaringer, opplever vi oss selv ut fra våre sannheter. En person med et dårlig selvbilde vil i større grad klare finne bekreftelse for at en ikke blir likt, eller at en ikke får til ting, sammenliknet med en med et godt selvbilde. Bryr vi oss mye om kropp/utseende søker vi og automatisk bekreftelse for dette, og det store fokuset på dette vedlikeholdes, som et slags selvoppfyllende profeti. Jeg for eksempel, som både jobber med- og skriver master om trening og selvbilde tenker selvfølgelig at dette er noe som er viktig for alle og bruker store deler av dagen til å tenke på nettopp dette. Tankene kommer først over på noe annet når jeg går inn for det, enten ved å skifte tema, og bestemme meg for å snakke/tenke p noe annet, eller å skifte miljø¸ - for eksempel være med folk som interesserer seg for noe annet eller se en film, lese en bok osv.

Å tolke ut fra egne sannheter og perspektiv til en hver tid, uten å utfordre disse med andres opplevelser av både deg og verden kan gjøre at en blir veldig fastlåst i negative tankemønstre. Bevissthet over egne tanker og mønstre for tolkning gjør derimot at vi kan utfordre dem og motbevise dem dersom de er et hinder for oss for hvordan vi ønsker å leve. Det finnes ingen fasit på hva som bør være fokus og ikke. MEN du har alltid valget om å være bevisst eget fokus, og det tror jeg vi er flere som trenger å minne oss selv litt på innimellom.


Join My Mailing List
This site was designed with the
.com
website builder. Create your website today.
Start Now