• Grey Facebook Icon
  • Grey Instagram Icon

Søndagslesing

¨«Kroppspress» kan trigga eit ønske om vektnedgang, eller ønske om å bli litt tynnare. Men fungerer det? Å mislike eigen kropp, og tru dårleg om seg sjølv kan være faktorar som stimulerer til ein uheldig måte å ivareta kroppen sin på – anten ein set i gang med ambisiøse slankeprosjekt, eller at ein tar fullstendig avstand frå «sunn» livsstil fordi ein ikkje meistrar. Dette finst det ein del forsking på. Det finst også forsking som visar at slanking kan stimulere både overvekt og spiseforstyrringar – nettopp fordi slanking ofte inneberer ein rigid måte å leve på, som i seg sjølv kan trigge overopptattheit av mat, kropp og vekt samt gi næring til destruktive tankar. Rigiditet og mange levereglar er dessutan sjeldan oppskrifta på eit lukkeleg liv.

Førebyggjing burde ikkje rette seg mot slanking eller utelukkande vektnedgang. Allereie eksisterande fedme er vanskeleg å behandle. I så måte burde vi rette fokus mot andre ting – som å redusere betydninga av kropp, bli bevisst eigne kjensler, ønsker og behov samt etablere gode rutinar i kvardagen. God helse, for min del, handlar om å kunne rette blikket utover – ikkje heile tida vera prega av kroppstanken, eller bruka store delar av dagen på å bekymra seg over mat og kropp.¨ - Spot on av @Cathrine Nitter i en artikkel for @nettros. Så glad det finnes kompetente folk som og ser denne siden av den økende problematikken med overvekt i Norge! Les hele artikkelen her: https://nettros.no/ein-kalorifri-artikkel-om-fedme/

Pia og Psyken holder forresten live-podcast om samme tematikk den 6. juni på Litteraturhuset i Oslo. Sjekk det ut her: https://www.facebook.com/events/297662391123243/ om du er interessert!


Join My Mailing List
This site was designed with the
.com
website builder. Create your website today.
Start Now