• Grey Facebook Icon
  • Grey Instagram Icon

Diagnosesamfunnet

Vi snakker en del om idealkroppen, og at vi må skape en ¨bredere normal¨ for hva som er en normal kropp, noe jeg stiller meg 100% bak. Men hva med alle idealene som finnes på andre områder i samfunnet? Bildet SoMe tegner av hvor lykkelige vi skal være, hvordan livet skal leves, eller hva som er normale følelser og ikke.

Er det da riktig å sette en diagnose på alle som ikke passer inn i denne boksen eller er det mer fornuftig å utvide også denne boksen av hva som er normalt å føle på? Er det samme å ha noen dårlige dager og å være deprimert? Er det det samme å være litt nervøs i store sosiale settinger, eller når en møter nye folk og å ha sosial angst? Følelser er noe normalt, og noe vi trenger. Og ja: vi trenger ALLE følelser. Det er helt normalt, og helt greit å ha noen dårlige dager. Det har vi alle! Vi trenger å se kontrastene i livet for å kjenne på lykke. Vi trenger å kjenne på at noe ikke er riktig for å se hva vi egentlig opplever som riktig. Vi trenger å få behovene våre tråkket litt på for å se hva som egentlig er viktig for oss - så lenger vi tørr kjenne på følelsene og reflekterer hvordan vi kan bruke erfaringene som læring. Usikkerhet og mangel på tillit, både til seg selv og andre fører gjerne til redusert selvtillit.

Husk alltid at hvem du er, og hvordan du har det, ikke ene og alene er et resultat av hva som har skjedd deg, men også hvordan du nå velger å se på, og bruke disse erfaringene. Å forholde seg passiv, og bare ¨flyte¨ på det som skjer en gjør ting nettopp uforutsigbart og usikkert. Usikkerhet og mangel på tillit, både til seg selv og andre fører igjen ofte til redusert selvtillit. Fokus på det man kan gjøre noe med kan på den andre siden skape trygghet og kontroll og dermed bygge selvtillit fordi en er proaktiv, og gjør en egen innsats for å ha det bedre. Mulig dette bare ble et rot av tanker uten at jeg helt hadde noe poeng, men et lite budskap på tampen: Ta eierskap til egen historie og egne følelser, og rett fokus mot det du faktisk kan hente av informasjon og mening ut av både hendelsene og følelsene dine. Ikke bli et offer, men jobb med å skape din egen trygge base som gjør at du håndterer det som skjer deg, heller enn å alltid være avhengig av hendelser og folk rundt deg. Psykisk helse er noe vi alle har, og handler ikke nødvendigvis om psykisk sykdom eller diagnoser, men vår egen evne til å forstå og tåle egne og andres følelser - positive som negative.


Join My Mailing List
This site was designed with the
.com
website builder. Create your website today.
Start Now