• Grey Facebook Icon
  • Grey Instagram Icon

Tid for refleksjon

Jeg har reflektert mye over dette med sosiale medier i det siste. Ikke nødvendigvis bare i form av ytre påvirkning, og jaget på det perfekte, men om hjernen vår, som aldri får fred og stillhet når hver ledig stund fylles med skjerm. Om at teknologi/medier blir en avledning fra følelser, og at vi lærer oss dette helt fra vi er små når barn får iPaden tvert de er lei seg eller sinte som ¨trøst.

En vet at det å bli sett og bekreftet for den en er fra omsorgspersoner og venner i barndommen har mye å si for utviklingen av et godt selvbilde og en god psykisk helse senere i livet. Hva skjer da når foreldrene sitter å trykker på mobilen mens barna prøver å få kontakt for og bekreftelse på at foreldrene ser dem? Eller når barna lærer seg at det som er ¨bra og ¨riktig¨ bare er det vi viser frem i sosiale medier?

Å være avhengig av prestasjoner for å være bra nok er slitsomt, og ofte uholdbart i lengden, og vi trenger alle å se at andre ¨tåler hele oss¨, uansett hvilke følelser eller tanker vi bærer på - negative så vel som positive for å ha god livskvalitet på sikt. Hvordan kommer helheten av oss som menneske frem i sosiale medier? Å lære seg å regulere egne følelser er en sentral del av det å vokse opp og å kunne fungere og ha det godt i hverdagen. Hvordan bidrar vår nye prestasjonsfokuserte og teknologiske hverdag til dette? Hvordan hjelper det å distrahere et sint eller gråtende barn med en Ipad, når det barna trenger er å bli kjent med, og lære å regulere negative følelser?

Å gi hjernen mulighet til stillhet og ro ved å ikke skulle fore den med informasjon som skal oppfattes og tolkes til en hver tid, er viktig både for å gi oss selv tid til å tenke gjennom, og lære av tidligere input, men og for å gi oss selv rom til å ta bevisste valg basert på hva vi kjenner at er riktig for oss (også kjent som viljestyrke).

Hvordan påvirker konstant informasjonsflyt måten vi tenker, og valgene vi tar?

Jeg har i alle fall svarene på hvordan dette med å være ¨på¨ til en hver tid påvirker meg, og kommer nok til å trekke meg litt tilbake fra sosiale medier utenom jobbsammenheng fremover.

Håper dere alle tar vare på dere selv, og gir dere selv den stillheten dere trenger til å lade opp batteriene, for så å bruke energien på det som virkelig betyr noe for dere 💕


Join My Mailing List
This site was designed with the
.com
website builder. Create your website today.
Start Now